Otthonfelújítási támogatás 2021: akár 3 millió forintot is fizet az állam

Főoldal » Lakásfelújítás
Értékelés:
5
(1)

2021 egyik szenzációja az a 3 millió forintos állami támogatás, amelyet lakás felújítására igényelhetnek gyermekes családok. Tényleg annyira jól hangzik, hogy sokan kételkedni kezdtek, valóban létezik-e és bárki hozzájuthat-e.

A rövid válaszunk az, hogy valóban létezik (az 518/2020. (XI. 25.) Kormányrendelet szabályozza), és néhány feltételnek kell csak megfelelni ahhoz, hogy valaki igénybe vehesse. Például nem szükséges három gyerek hozzá (elegendő egy legalább 12 hetes magzat is!) sőt házasság sem – egyedülálló szülők és élettársak is igénybe vehetik.

Lássuk most a részleteket!

Mit takar az a kifejezés, hogy „otthonfelújítási támogatás”?

CTA szöveg, hogy miért jó a joszaki.hu!

Donec nec bibendum dolor. Sed tortor ante, ornare a ligula nec, vulputate condimentum justo. Quisque velit risus, pellentesque ut rhoncus sit amet, fermentum a ligula. Suspendisse potenti.

A lakásfelújítási vagy más néven otthonfelújítási támogatás egy, az állandó lakóhelyül szolgáló ingatlannak, háznak a felújítására, korszerűsítésére fordítható, vissza nem térítendő, utófinanszírozású állami támogatás.

Mit jelent az, hogy utófinanszírozás?

Az utófinanszírozású támogatás esetén a támogatás kiutalása az azt megigénylő számára a már elvégzett munkákról, (mint például a festés-burkolás anyagköltsége, munkadíja) benyújtott számlák alapján utólagosan történik meg.

Tehát a már elvégzett és kifizetett munkálatok költségének egy részét az igénylő utólag visszakaphatja az államtól.

Milyen ingatlan felújítására vehető igénybe az otthonfelújítási támogatás?

A támogatás kizárólag Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház, fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeire igényelhető.

Vagyis például egy zártkerti területen levő, vagy nyaralóként, üdülőként, hétvégi házként netán gazdasági épületként nyilvántartott ingatlanra a támogatás akkor sem igényelhető, ha azt életvitelszerűen lakják.

Milyen ingatlan felújítására vehető igénybe az otthonfelújítási támogatás?
Milyen ingatlan felújítására vehető igénybe az otthonfelújítási támogatás?

Mekkora összegű lehet a támogatás maximális mértéke?

Az otthonfelújítási támogatás maximálisan megigényelhető összege 3 millió Forint. A támogatás teljes mértékű kihasználása abban az esetben valósulhat meg, ha

·         az anyagköltség és a munkadíj számlával igazolt összege egyenként is eléri, vagy meghaladja a 1,5 millió Forintot, valamint,

·         ha a két költség (anyagköltség és munkadíj) számláinak együttes összege meghaladja a 6 millió Forintot.

A Magyar Államkincstár tehát a támogatás keretében az elvégzett felújítási, vagy korszerűsítési munkálatokról kiállított és kifizetett számlák értékének maximum 50%-át, vagyis legfeljebb 3 millió Ft-ot utal ki utólagosan. Ezt azonban csak abban az esetben, ha az anyagköltség, illetőleg a vállalkozói díj 50-50%-a, egyenként is eléri a minimum 1,5-1,5 millió forintot.

Abban az esetben, ha valamelyik költség ezt nem éri el, a számítás arányosítással történik. (Vagyis, nem vehető igénybe a támogatás például kizárólag csak az anyagköltségre, hiszen ebben az esetben a támogatás összegében a munkadíj 0-Ft lenne így a két tétel nem téríthető 50-50%-os arányban.)

Mikortól igényelhető a támogatás?

Az ingatlanon elvégzett felújítás befejeztével, a számlák kifizetését követő 60 napon belül, 2021 március 1.-től legkésőbb 2022 december 31.-ig nyújtható be a támogatás igénylése a Magyar Államkincstárhoz.

Amennyiben az igényléshez több számla is csatolásra kerül, az igénylési határidő az utolsó teljesítési, kifizetési dátum függvénye.

2021 jan. 1-től részletes vállalkozási szerződésre is szükség van a támogatás igényléséhez

A támogatás igényléséhez egy 2021. január 1-jén vagy azt követően kötött vállalkozási szerződésre (vagy szerződésekre) is szükség van.

A munkálatok megkezdése előtt kötött szerződésnek tartalmaznia kell a felújítással kapcsolatos részletes tervezési, építési és szerelési munkálatokat és azok vállalkozói díját, valamint abban az esetben, ha a korszerűsítéshez / felújításhoz szükséges anyagokat a vállalkozó biztosítja, akkor anyagköltséget is külön fel kell tüntetni a szerződésben.

Mely vállalkozókkal lehet szerződni a támogatás igényléséhez?

Kizárólag csak olyan vállalkozóval, kivitelezővel köthető vállalkozási szerződés, amely a szerződéskötéskor szerepel a működő adóalanyok állami adóhatóságnál vezetett nyilvántartásában. Érdemes tehát a Jószaki.hu portálon körbenézni első körben a megfelelő szakember után!

Vigyázat!

Azokat az építési, felújítási, korszerűsítési tételeket, amelyek pl. CSOK-támogatás keretében már elszámolásra kerültek, nem vehetőek figyelembe a lakásfelújítási támogatásnál!

Olyan számla tehát nem nyújtható be az igényléshez, amelyet az igénylő a felújítási támogatásban érintett ingatlan vagy lakás (vásárlása, korszerűsítése, netán bővítése) vonatkozásában már más családi otthonteremtési kedvezmény kapcsán elszámoltatott.

Kik igényelhetik az otthonfelújítási támogatást?

A Lakásfelújítási támogatás igénylésének nem feltétele a házasság. (Szemben pl. a Babaváró támogatással, amelyet kizárólag csak házaspárok vehetnek igénybe.)

Kik igényelhetik az otthonfelújítási támogatást?
Kik igényelhetik az otthonfelújítási támogatást?

Azok a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő egyedülálló szülők, vagy azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak igényelhetik közösen, együttes igénylőként az otthonfelújítási támogatást, akiknek nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozásuk és a támogatásban érintett ingatlanban együttesen legalább 50%-os mértékű tulajdoni hányaddal rendelkeznek.

Azonban egy, a gyermekét egyedül nevelő (elvált) szülő csak akkor jogosult a teljes, akár 3 millió Ft összegű állami támogatásra, ha minden gyermeke vele közös háztartásban él.

Amennyiben mindkét szülőnél él gyermek, vagy egyforma arányban gyakorolják a felügyeleti jogot a gyermek(ek) felett, akkor külön-külön csak a támogatási összeg 50-50%-ára jogosultak kivétel, ha az egyik fél a másik javára lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről.

A támogatás igénylésénél figyelembe vehető gyermek:

 • Az igénylő 12. hetes magzata, valamint vér szerinti esetleg örökbefogadott, eltartott gyermeke, aki még nem töltötte be a 25. életévét.
 • Az igénylő 25. életévét már betöltött gyermeke, amennyiben az megváltozott munkaképességű.
 • Az igénylő gyámsága alatt álló kiskorú rokon, ha pl. a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a gyermek kirendelt gyámja.

Milyen hivatalos iratok, papírok szükségesek a gyermek igazolásához?

Lakcímkártya szükséges a közös háztartásban élés igazolásához, illetve örökbefogadott gyermek esetén gyámhatósági, véglegessé vált örökbefogadást engedélyező határozat.

Várandóssági gondozási kiskönyv (terhes kiskönyv) vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényének, valamint a várandósság 12. hetének betöltésének igazolására (ebben az esetben az igénylőnek ki kell töltenie egy nyilatkozatot, miszerint az anyakönyvi kivonatot pótlólag csatolja az igényléshez, valamint egy esetleges halvaszületés esetén az erre vonatkozó iratok is benyújtásra kerülnek).

Az igényléshez az igénylőnek legalább egy éves Tb-jogviszonyt kell tudni felmutatni

Az otthontámogatás igénylőjének – házaspárok, élettársak esetén elég az egyik félnek – minimum egy éves, folyamatos Tb-jogviszonnyal kell rendelkeznie és az igényléskor a Tbj törvény 6.§-ának megfelelően kell biztosítottnak lennie, vagyis ebben az esetben a közfoglalkoztatotti jogviszony nem elfogadható.

Elfogadható, vagyis az 1 éves jogviszonyba beleszámítható jogviszonyok:

 • a nyugdíj melletti munkaviszony,
 • a felsőoktatási intézményben szerzett nappali tanulói jogviszony,
 • a diplomás GYED időszaka,
 • a Tbj törvény 6. §-a szerinti jogviszony (munkaviszonnyal rendelkezők, egyéni- és társas vállalkozók, főállású kisadozók, őstermelők, egyházi szolgálati viszonyban lévő személyek, álláskeresési támogatásban részesülők, külföldön dolgozó, de magyar biztosítottak, munkaviszony, vállalkozási-, vagy megbízási jogviszony keretében a szövetkezet tevékenységében személyesen résztvevő szövetkezeti tagok, megbízási szerződés alapján dolgozó személyek, állami projektértékelői jogviszonyban lévő személyek valamint a köztársasági elnök felesége),
 • valamint a régebbi külföldi Tb-jogviszony, ha már rendelkezik magyar társadalombiztosítási jogviszonnyal.

Az alábbi építési tevékenységekre igényelhető otthonfelújítási támogatás:

 • Az ingatlan víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatásának bevezetésére, kiépítésére, illetve cseréjére, korszerűsítésére,
 • Fürdőhelyiséggel, illetve WC-vel nem rendelkező lakások esetén ezek létesítésére,
 • Fűtési rendszer elemeinek cseréjére, kialakítására, korszerűsítésére (ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is),
 • Épület hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálataira,
 • A meglévő épület alapozásának megerősítésére,
 • Külső és belső nyílászárók cseréjére,
 • Redőnyök, árnyékolók, spaletták, rovarhálók, biztonsági rácsok felszerelésére vagy cseréjére,
 • Párkányok, küszöbök cseréjére, felújítására,
 • Erkély, loggia, terasz építésére,
 • térburkolat készítésére, cseréjére,
 • A belső burkolatok cseréjére, felújítására,
 • Szaniterek cseréjére,
 • Belső terek festésére, tapétázására,
 • Villanykapcsolók és dugaljak kialakítására, cseréjére, villanyszerelési munkálatokra,
 • Galéria és belső lépcső kialakítására, cseréjére,
 • A tető teljes vagy részleges cseréjére, felújítására, szigetelésére,
 • Kerítés építésére, felújítására, korszerűsítésére,
 • Égéstermék-elvezető építésére, korszerűsítésére,
 • Klímaberendezés beépítésére, cseréjére,
 • Napkollektorok, ill. napelemes rendszer telepítésére vagy cseréjére.

Az ingatlannal, lakással azonos nyilvántartási helyrajzi számon található, nem lakás céljára szolgáló épületek és helyiségek (pl. nyári konyha, tároló helyiségek, télikert) felújítására valamint garázs vagy nyitott gépkocsi beálló, előtető kialakítására is igényelhető az otthonfelújítási támogatás.

Amennyiben az igénylő vagy igazolt gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül, akkor a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdése szerinti akadálymentesítést célzó munkálatok is utófinanszírozhatók az otthonfelújítási támogatás keretéből.

Hogyan lehet benyújtani a lakásfelújítási támogatás igénylését?

Akár Postai levélben, elektronikus ügyintézés keretében (a MÁK weboldalának e-ügyintézési felületén) vagy személyesen bármely Kormányablakban is van mód a lakásfelújítási támogatás igénylésének benyújtására.

Az igényléseket a Magyar Államkincstár a beérkezés időpontját követően, a beérkezések sorrendjében, 30 napon belül elbírálja. A Magyar Államkincstár legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a tényleges jogosultságot helyszíni ellenőrzés keretében is megvizsgálni.

Megosztás

Share on facebook
Share on twitter

Mennyire tetszett a cikk?

Kérlek értékeld!

5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Oszd meg véleményed!

Szükséged van egy hozzáértő szakemberre?

Kategóriák

Összehozzuk a szakembereket a megrendelőkkel!

Indulásunk óta több, mint 60.000 szakember regisztrált nálunk. 

gradient-white-png

Inspiráció felújítóknak, szakember keresőknek

Jó szakit keresel? Itt vannak tanácsaink a szakember választáshoz! Vagy inspirálódj felújítási ötleteinkből, döntsd el mit renoválsz legközelebb!

Segítség szakembereknek

Szolgáltató vagy? Olvasd el és alkalmazd tanácsaink! Szerezz több megbízást, szolgáltass még szuperebb minőségben és teljesedj ki szakmádban!

Kapcsolodó bejegyzések

Összehozzuk a szakembereket a megrendelőkkel!

Indulásunk óta több, mint 60.000 szakember regisztrált nálunk.